Nieuws

Jaarlijks worden in Saguntum diverse klassieke activiteiten georganiseerd op het gebied van klassieke educatie. Deze organisatie wil het netwerk verder uitbreiden en zoekt partners in andere landen in Europa.

Op deze pagina wordt het materiaal van de presentaties van de Nazomerconferentie 2017 in Leiden gepubliceerd.

Inmiddels is het materiaal van de volgende workshops binnen:

  • Marijne de Ferrante: De stoa of een zelfhulpgoeroe

Editie VI van het Certamen Septentrionale
op de Lindenborg

Per abuis is op pagina 12 een foutieve koptekst afgedrukt in het decemberbulletin van 2016. Op de pagina is de reactie van de auteurs en uitgevers van SPQR afgedrukt en niet van de VCN, zoals in de koptekst te lezen is. Onze excuses hiervoor.

Op 12 april j.l. heeft de jaarconferentie van de VCN plaatsgevonden in het Christelijk Gymnasium Utrecht. De ongeveer 90 deelnemers volgden tevens een gevarieerd nascholingsprogramma met twee plenaire lezingen en twee keuzeworkshops. De teksten en presentaties hiervan zullen hier op de website verschijnen.

Openingslezing Riemke Leusink

De Ferrante & Van Mourik

Moormann

Calis

Van Oeveren

Koudijs

 

Naar aanleiding van het advies van het platform onderwijs 2032 o.l.v. Paul Schnabel heeft de VCN heeft i.s.m. het  VO-WO-overleg en het meesterschapsteam een schriftelijke reactie ingestuurd. Hierin wordt de waardevolle rol van de klassieken bij de ontwikkeling en vorming van het kritisch-analytisch denkvermogen, creativiteit en burgerschap -nationaal en internationaal- van de leerlingen van nu onderstreept. De volledige tekst is hier te lezen.

De rapportage van de enquête van de Belangengroep Gymnasiale Vorming is gepubiceerd. Deze enquête vormt een nulmeting met betrekking tot diverse onderwerpen die in de Gouden Standaard benoemd worden. De vragenlijst is afgenomen onder rectoren en docenten van scholengemeenschapppen met een gymnasiale afdeling. De rapportage is achter deze link te vinden.

De deelnemers aan de NaZomerConferentie krijgen een exemplaar van European Symbols.

Tijdens de Euroclassica conferentie in Malta eind augustus 2015 werd de bundel 'European Symbols' (ed. Peter Glatz & Andreas Thiel) gepresenteerd. De ondertitel van dit boek luidt: a schoolbook for European Students. Aan dit prachtige full colour boek hebben classici uit bijna ieder Europees land een bijdrage geleverd. Ieder hoofdstuk is gewijd aan een land en bevat een voor leerlingen geannoteerde, korte Latijnse tekst die betrekking heeft op de cultuur van dat land. De tekst is vergezeld van achtergrond, commentaar en vragen. Een erg leuk boek om de leerling die wat meer aankan, uit te laten werken. Op de website van Euroclassica leest u meer over de bestelwijze van het boek. Hier staat ook een verwijzing naar de docentenhandleiding.

 

De leerplansecties Latijn en Grieks van de VCN hebben de verslagen van de correctiebijeenkomsten in Amsterdam, Den Bosch, Rotterdam en Zwolle met elkaar vergeleken en publiceren op basis van de aldaar gevoerde discussies de onderstaande correctieadviezen.
Bij het opstellen van dit de adviezen hebben alleen vakinhoudelijke argumenten een rol gespeeld.

correctieadvies Latijn 2017 

correctieadvies Grieks 2017 

De Stichting Philologisch Studiefonds verstrekt ieder jaar een beurs aan enkele pas afgestudeerden (MA, Research MA) of pas gepromoveerden (PhD), om een langdurig verblijf (tot maximaal een half jaar) mogelijk te maken in landen van het antieke beschavingsgebied rond de Middellandse Zee. De studiebeurs is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die Griekse en Latijnse Taal en Cultuur hebben gestudeerd. Ook archeologen, oudheidkundigen en oudhistorici komen echter in aanmerking. Het strekt tot aanbeveling wanneer het te financieren verblijf samenhangt met de voorbereiding van een proefschrift. Kandidaten dienen in hun aanvraag aannemelijk te maken dat de reis direct of indirect relevant en waardevol is voor hun studie of (promotie)onderzoek.

Het Philologisch Studiefonds is van oudsher primair bedoeld voor mensen die een rondreis willen maken, dat wil zeggen een reis waarbij drie of meer verschillende plaatsen worden bezocht. Een onderzoekverblijf aan een instituut (bijvoorbeeld in Rome, Athene of Istanbul) kan ook voor een subsidie in aanmerking komen, indien de kandidaat aannemelijk maakt dat een dergelijk verblijf belangrijk is voor het (promotie)onderzoek. Congresreizen worden niet gesubsidieerd. De stipendiaten verplichten zich de secretaris op de hoogte te houden van het verloop van hun reis en na thuiskomst een beredeneerd, goed leesbaar verslag van hun reis- en studie-ervaringen in te leveren.
Kandidaten die in aanmerking wensen te komen moeten uiterlijk 31 december 2017 een gedetailleerd studie- en reisplan indienen; onderdeel daarvan is een begroting waarin alle kosten en eventuele andere subsidies worden vermeld. Aanvragen kunnen uitsluitend per email worden ingediend bij Casper de Jonge (secretaris): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..