Correctieadviezen 2017

De leerplansecties Latijn en Grieks van de VCN hebben de verslagen van de correctiebijeenkomsten in Amsterdam, Den Bosch, Rotterdam en Zwolle met elkaar vergeleken en publiceren op basis van de aldaar gevoerde discussies de onderstaande correctieadviezen.
Bij het opstellen van dit de adviezen hebben alleen vakinhoudelijke argumenten een rol gespeeld.

correctieadvies Latijn 2017 

correctieadvies Grieks 2017