ECCL examens

European Exams in Classical Languages

Een van de doelstellingen van de EU is om de kennis van vreemde talen binnen de EU te vergroten. Ook Grieks en Latijn vallen binnen dit streven! Daartoe is men vanuit Euroclassica bezig een zogenaamd Common European Reference Frame for Classics vast te stellen. Inmiddels is door de aangesloten landen in Europa het eerste niveau voor Latijn en Grieks vastgesteld: Vestibulum. Ianua, Palatium en Thesaurus volgen later.

Elk jaar biedt Euroclassica Nederlandse docenten en hun leerlingen de mogelijkheid deel te nemen aan de Europese Examens Latijn en Grieks. De examens bestaan uit veertig multiple choice vragen en kunnen in één lesuur worden afgenomen.
Alle leerlingen kunnen meedoen en bij voldoende punten haalt een leerling het gouden, zilveren of bronzen Europese certificaat.
ECCL 2016 leverde een deelname van ongeveer 45 scholen op, een totaal van ongeveer deelnemende leerlingen en vele positieve reacties!

Examens in 2017

Het betreft een examen Latijn op het eerste niveau, zeer geschikt voor leerlingen die ongeveer 4 uur Latijn op jaarbasis gevolgd hebben. In de praktijk blijkt dat het examen door tweede- en derdeklassers zeer goed te maken is.
In onderstaand schema ziet u als voorbeeld wat een leerling voor ELEX (European Latin Exam) Vestibulum moet beheersen.

Het examen Grieks (European Greek Exam, EGEX) bleek de afgelopen jaren wat moeilijker en lijkt beter geschikt voor vierdeklassers. De minimumlijst van Grieks is hier te downloaden, zodat u kunt inschatten voor welk leerjaar het examen het meest geschikt is. In het bulletin van april 2017 heeft Jeroen Vis een toelichting gegeven op de moeilijkheidsgraad van beide examens vanuit Europees perspectief.

Meedoen?

Via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kunnen scholen zich aanmelden voor deelname aan ELEX en/of EGEX 2017. Aan het examen zijn geen kosten verbonden. De examens, antwoordbladen voor de leerling, antwoordmodellen, feedback-formulieren en een uitgebreide handleiding worden dan per mail verstuurd. De docenten kopiëren het examen zelf, nemen het af tussen eind september en half december 2017, kijken het zelf na en sturen het ingevulde feedbackformulier terug. De Europese certificaten worden per mail in het voorjaar van 2018 naar u toegestuurd. U reikt ze uit aan uw leerlingen op het moment dat u het beste uitkomt. De uitslagen van de examens komen op de site van Euroclassica te staan.