Agenda

De Nazomerconferentie 2020 zal gehouden worden op 18 en 19 september. Meer details volgen nog.

Docentenreis ’Tekst en Monument. Epigrafie op locatie’

De UvA en Labrys Reizen organiseren dit najaar wederom een intensieve nascholingscursus voor docenten Grieks, Latijn en Geschiedenis. Dit jaar staat de cursus, bestaande uit een studiedag aan de UvA en een reis naar Athene, in het teken van de epigrafie, de studie van opschriften op monumenten en andere objecten uit het antieke verleden. De reis vindt plaats van 15 t/m 21 oktober 2020 en wordt geleid door dr. M.P. de Bakker (klassiek Grieks) en drs. Christine de Haan-Oudshoorn (klassieke taal- en letterkunde). Meer informatie op de website van Labrys.

Op 24 maart j.l. heeft de regering besloten om de centrale eindexamens af te gelasten en het cijfer van de schoolexamens als eindcijfer te laten gelden. Dit betekent dat scholen zelf kunnen besluiten hoe zij omgaan met de laatste toetsen van hun Programma van Toetsing en Afsluiting.  De Minister heeft daarbij aangegeven dat er op school, met inachtneming van voldoende afstand en minder mensen in een lokaal, schriftelijk getoetst kan worden, of digitaal en op afstand. In de praktijk leidt dit ertoe dat scholen de oplossing kiezen die het best bij hun pedagogisch-didactische opvattingen past.

Diverse scholen willen nu inzetten op digitale toetsing. Met betrekking tot deze wijze van toetsen wil het bestuur van de VCN enkele punten ter overweging meegeven.

In het universitair onderwijs wordt hiermee al enige ervaring opgedaan. Het betreft dan vooral toetsen die op de computer worden afgenomen in aanwezigheid van de docent. Daarnaast zien we open boek toetsen en schriftelijke toetsen op afstand met gebruik van geavanceerde webcams, die alle bewegingen van de student registreren. Deze vorm van toetsing op afstand zal voor de meeste scholen voor VO (nog) niet aan de orde zijn.

Een praktische opdracht of mondelinge overhoring lijkt ons minder fraudegevoelig. Dit zijn echter vormen van toetsing waar de leerlingen niet op voorbereid zijn. En voor een docent is het heel arbeidsintensief om voor elke leerling een afzonderlijke toets te maken en deze mondeling af te nemen.


Wettelijk moet alleen het pensum van 30 pagina’s OCT in het schoolexamen getoetst worden. De huidige examenauteurs (Vergilius en Plato), alsmede een nieuwe vertaling is niet verplicht.

Bedenkt u wel, dat een wijziging van toetsvorm, toetsstof of het volledig laten vervallen van een toets ook een wijziging van het PTA kan betekenen. Wij adviseren dan ook om wijzigingen met de examensecretaris te overleggen.