Agenda

Op donderdag 29 november komt het nieuwe nummer van Roma Aeterna uit! Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van het tijdschrift verschijnt het dubbeldikke lustrumnummer onder de titel 'Ooit/Nooit'. Hierin verkent Roma Aeterna brandpunten van het vergane, imaginaire en visionaire Rome dat er ooit was maar inmiddels is verdwenen (zoals de Isis-tempel op het Marsveld of het beroemde middeleeuwse Lateranenpaleis), en dat wel bedacht is maar nooit is gerealiseerd (zoals het plan van een ondernemende Nederlander om de Tiber te verleggen). Het nummer bevat vijftien spannende bijdragen en prachtige reconstructietekeningen van Menno Balm.
Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in het prachtige Pianola Museum. Toegang is gratis en het eerste drankje krijgt u van Roma Aeterna!
Datum: Donderdag 29 november, 19.30 uur
Locatie: Pianola Museum. Westerstraat 106, Amsterdam
Toegang: gratis

Op 15 maart volgend jaar is het zo ver: dan viert de VCN haar 50-jarig bestaan. Voor de viering van dit heugelijke feit is gekozen voor een vrijdag, vallend op de Idus van maart. Deze datum is overigens meer voor het gemak van het onthouden gekozen, dan om omineuze redenen.

Het programma zal aanvangen om 13:30 u. Als locatie hebben we gevonden de Jacobikerk aan de St.-Jacobsstraat 171 te Utrecht, een sfeerfvolle historische plek. Het programma zal deze dag bestaan uit verschillende onderdelen. In de middag zal Edith Hall, hoogleraar aan King’s College in Londen, spreken. U kent haar wellicht van haar laatste boek Aristotle’s way, in het Nederlands vertaald onder de titel Wat zou Aristoteles doen? – Hoe oude filosofie je leven kan veranderen. Meer informatie over Edith Hall vindt u onder de link http://edithhall.co.uk. Een tweede lezing zal worden verzorgd door die mensen die in Nederland op dit moment vakdidactisch onderzoek doen en ons weer een stapje verder kunnen helpen in de ontwikkeling van het onderwijs in de klassieken. Felicitaties zullen ons zelfs worden aangeboden vanuit het ministerie van OCW. Aan het einde van de middag is er natuurlijk een huishoudelijke jubileumvergadering.

Na een passende versnapering in de vorm van een feestelijke borrel, verzorgen we graag een diner. Tijdens dat diner zullen ook verschillende mensen ons op prikkelende wijze onderhouden over onze vakken en het onderwijs erin. Medewerking wordt dan o.a. verleend door prof. dr. Gerard Boter van de VU en Jona Lendering. Een muzikale quiz zal niet ontbreken, dus ook de homo ludens is welkom.

Omdat we ditmaal op een vrijdag ons lustrum vieren, kunnen we geen (gratis) gebruik maken van een schoollocatie. De gekozen locatie is prachtig, maar kost natuurlijk geld. Ook een diner kunnen we niet uit onze liggende gelden bekostigen. Daarom hebben we ervoor gekozen u een bijdrage te vragen voor deze dag. Voor het bijwonen van het middagprogramma hebben we een tegemoetkoming in de kosten van €10,- begroot, voor het diner een bijdrage van €20,-. Dat betekent dat deelname aan de gehele dag €30,- kost. Let op: voor het middagprogramma is het mogelijk om bij binnenkomst nog te betalen. Het diner wordt echter tevoren geregeld met de cateraar, vandaar dat aanmelding aan de deur daarvoor niet mogelijk is.

Aanmelden kan via de website van de VCN (mogelijk laadt het formulier op een tablet wat traag), betaling voor een of beide delen van de dag kan via het rekeningnummer NL62INGB0002108751, t.n.v. VCN Nederland VOWO. Vergeet niet de naam van de deelnemer te vermelden, anders zoekt onze penningmeester zich ongelukkig.

Mocht u de afgelopen jaren de jaarconferenties niet hebben kunnen bijwonen, doordat die in een weekend vielen, hopen wij van harte dat u dit jaar op de vrijdag wel aanwezig zult kunnen zijn.
Graag tot de Idus!

Aanmelden