Nieuws

De Vereniging Classici Nederland verzamelt, registreert en gebruikt de persoonsgegevens van haar leden en is de beheerder van de website www.vcnonline.nl. en www.klassieken.nu. In onderstaand overzicht wordt aangegeven hoe de VCN persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de VCN. De VCN zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De VCN houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De volledige privacyverklaring.

Vanwege technische problemen is de nieuwsbrief van december op andere manieren gepubliceerd dan u van ons gewend bent. Via deze link kunt u de nieuwsbrief lezen.

Extra materiaal van de VCN Nazomerconferentie wordt gepubliceerd op de website van het tijdschrift Lampas

 

De Stichting Philologisch Studiefonds verstrekt ieder jaar een beurs aan enkele pas afgestudeerden (MA, Research MA) of pas gepromoveerden (PhD), om een studiereis of langdurig verblijf (tot maximaal een half jaar) mogelijk te maken in landen van het antieke beschavingsgebied rond de Middellandse Zee. De studiebeurs is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die klassieke talen hebben gestudeerd. Ook archeologen, oudheidkundigen en oudhistorici komen echter in aanmerking. Het strekt tot aanbeveling wanneer het te financieren verblijf samenhangt met de voorbereiding van een proefschrift. Kandidaten dienen in hun aanvraag aannemelijk te maken dat de reis direct of indirect waardevol is voor hun (promotie)onderzoek.

Subsidies van het Philologisch Studiefonds worden van oudsher primair toegekend aan mensen die een rondreis langs drie of meer plaatsen willen maken. Een onderzoeksverblijf aan een instituut (bijvoorbeeld in Rome, Athene of Istanbul) kan ook voor een subsidie in aanmerking komen. Congresreizen worden niet gesubsidieerd. De stipendiaten verplichten zich de secretaris op de hoogte te houden van het verloop van hun studiereis en na thuiskomst een beredeneerd, goed leesbaar verslag van hun reis- en studie-ervaringen in te leveren. Kandidaten die in aanmerking wensen te komen moeten uiterlijk vrijdag 1 februari 2019 een gedetailleerd studie- en reisplan indienen; onderdelen daarvan zijn in elk geval een kort CV, een beschrijving van de reis, en een begroting waarin alle kosten en eventuele andere subsidies worden vermeld.

Aanvragen kunnen uitsluitend per email (met attachment) worden ingediend bij Casper de Jonge (secretaris): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Tijdens het Lampas-lustrum op 29 september j.l. heeft onze Tresoar-collega Hans Laagland Lampas-online gelanceerd: tot en met jaargang 2014 zijn alle oudere Lampas-nummers gedigitaliseerd en kunnen ze op de website van Tresoar  via www.lampasonline.nl worden geraadpleegd en gedownload. Ieder jaar komt er een jaargang bij.

Mede namens Tresoar nodigt de redactie van Lampas u van harte uit om (weer) te bladeren in de oudere jaargangen, die vele waardevolle artikelen bevatten. 

Op 12 april j.l. heeft de jaarconferentie van de VCN plaatsgevonden in het Christelijk Gymnasium Utrecht. De ongeveer 90 deelnemers volgden tevens een gevarieerd nascholingsprogramma met twee plenaire lezingen en twee keuzeworkshops. De teksten en presentaties hiervan zullen hier op de website verschijnen.

Openingslezing Riemke Leusink

De Ferrante & Van Mourik

Moormann

Calis

Van Oeveren

Koudijs

 

Naar aanleiding van het advies van het platform onderwijs 2032 o.l.v. Paul Schnabel heeft de VCN heeft i.s.m. het  VO-WO-overleg en het meesterschapsteam een schriftelijke reactie ingestuurd. Hierin wordt de waardevolle rol van de klassieken bij de ontwikkeling en vorming van het kritisch-analytisch denkvermogen, creativiteit en burgerschap -nationaal en internationaal- van de leerlingen van nu onderstreept. De volledige tekst is hier te lezen.

De rapportage van de enquête van de Belangengroep Gymnasiale Vorming is gepubiceerd. Deze enquête vormt een nulmeting met betrekking tot diverse onderwerpen die in de Gouden Standaard benoemd worden. De vragenlijst is afgenomen onder rectoren en docenten van scholengemeenschapppen met een gymnasiale afdeling. De rapportage is achter deze link te vinden.