Nieuws

De Stichting Philologisch Studiefonds verstrekt ieder jaar een beurs aan enkele pas afgestudeerden (MA, Research MA) of pas gepromoveerden (PhD), om een studiereis of langdurig verblijf (tot maximaal een half jaar) mogelijk te maken in landen van het antieke beschavingsgebied rond de Middellandse Zee. De studiebeurs is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die klassieke talen hebben gestudeerd. Ook archeologen, oudheidkundigen en oudhistorici komen echter in aanmerking. Het strekt tot aanbeveling wanneer het te financieren verblijf samenhangt met de voorbereiding van een proefschrift. Kandidaten dienen in hun aanvraag aannemelijk te maken dat de reis direct of indirect waardevol is voor hun (promotie)onderzoek.

Subsidies van het Philologisch Studiefonds worden van oudsher primair toegekend aan mensen die een rondreis langs drie of meer plaatsen willen maken. Een onderzoeksverblijf aan een instituut (bijvoorbeeld in Rome, Athene of Istanbul) kan ook voor een subsidie in aanmerking komen. Congresreizen worden niet gesubsidieerd. De stipendiaten verplichten zich de secretaris op de hoogte te houden van het verloop van hun studiereis en na thuiskomst een beredeneerd, goed leesbaar verslag van hun reis- en studie-ervaringen in te leveren. Kandidaten die in aanmerking wensen te komen moeten uiterlijk vrijdag 1 februari 2019 een gedetailleerd studie- en reisplan indienen; onderdelen daarvan zijn in elk geval een kort CV, een beschrijving van de reis, en een begroting waarin alle kosten en eventuele andere subsidies worden vermeld.

Aanvragen kunnen uitsluitend per email (met attachment) worden ingediend bij Casper de Jonge (secretaris): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Tijdens het Lampas-lustrum op 29 september j.l. heeft onze Tresoar-collega Hans Laagland Lampas-online gelanceerd: tot en met jaargang 2014 zijn alle oudere Lampas-nummers gedigitaliseerd en kunnen ze op de website van Tresoar  via www.lampasonline.nl worden geraadpleegd en gedownload. Ieder jaar komt er een jaargang bij.

Mede namens Tresoar nodigt de redactie van Lampas u van harte uit om (weer) te bladeren in de oudere jaargangen, die vele waardevolle artikelen bevatten. 

Op deze pagina wordt het materiaal van de presentaties van de Nazomerconferentie 2017 in Leiden gepubliceerd.

Inmiddels is het materiaal van de volgende workshops binnen:

  • Marijne de Ferrante: De stoa of een zelfhulpgoeroe

Op 12 april j.l. heeft de jaarconferentie van de VCN plaatsgevonden in het Christelijk Gymnasium Utrecht. De ongeveer 90 deelnemers volgden tevens een gevarieerd nascholingsprogramma met twee plenaire lezingen en twee keuzeworkshops. De teksten en presentaties hiervan zullen hier op de website verschijnen.

Openingslezing Riemke Leusink

De Ferrante & Van Mourik

Moormann

Calis

Van Oeveren

Koudijs

 

Naar aanleiding van het advies van het platform onderwijs 2032 o.l.v. Paul Schnabel heeft de VCN heeft i.s.m. het  VO-WO-overleg en het meesterschapsteam een schriftelijke reactie ingestuurd. Hierin wordt de waardevolle rol van de klassieken bij de ontwikkeling en vorming van het kritisch-analytisch denkvermogen, creativiteit en burgerschap -nationaal en internationaal- van de leerlingen van nu onderstreept. De volledige tekst is hier te lezen.

De rapportage van de enquête van de Belangengroep Gymnasiale Vorming is gepubiceerd. Deze enquête vormt een nulmeting met betrekking tot diverse onderwerpen die in de Gouden Standaard benoemd worden. De vragenlijst is afgenomen onder rectoren en docenten van scholengemeenschapppen met een gymnasiale afdeling. De rapportage is achter deze link te vinden.

De deelnemers aan de NaZomerConferentie krijgen een exemplaar van European Symbols.

Tijdens de Euroclassica conferentie in Malta eind augustus 2015 werd de bundel 'European Symbols' (ed. Peter Glatz & Andreas Thiel) gepresenteerd. De ondertitel van dit boek luidt: a schoolbook for European Students. Aan dit prachtige full colour boek hebben classici uit bijna ieder Europees land een bijdrage geleverd. Ieder hoofdstuk is gewijd aan een land en bevat een voor leerlingen geannoteerde, korte Latijnse tekst die betrekking heeft op de cultuur van dat land. De tekst is vergezeld van achtergrond, commentaar en vragen. Een erg leuk boek om de leerling die wat meer aankan, uit te laten werken. Op de website van Euroclassica leest u meer over de bestelwijze van het boek. Hier staat ook een verwijzing naar de docentenhandleiding.

 

In het kader van curriuculum.nu ontwikkelt de VCN haar visie op het toekomstige onderwijs van de vakken LTC en GTC. Een eerste voorlopige weergave is in de bijlage te lezen. Het bestuur nodigt alle leden op om hierop te reageren. Dit kan via de button 'contact' bovenaan de site.

Diverse sprekers van de jaarconferentie hebben (extra) materiaal ter beschikking gesteld. Dit is hieronder te downloaden.