Visie GLTC

Het VCN-volgteam heeft de bijgewerkte visie klaar voor het leergebied Griekse en Latijnse taal en cultuur. Het gaat daarbij op onze gedeelde visie op onderwerpen als de reikwijdte van ons vak, de vraag hoe de vakken GLTC bijdragen aan de hoofddoelen van onderwijs en de samenhang tussen GLTC en de brede vaardigheden in het nieuwe onderwijscurriculum. De visie van het VCN-volgteam maakt onderdeel uit van een breder proces, waarin het PO en VO in opdracht van het ministerie van OCW werken aan herziening van het curriculum. Het VCN-volgteam wil dan ook dezelfde procedure volgen als de ontwikkelteams, om er zeker van te zijn dat zij de goede vragen beantwoorden en de juiste stappen nemen. Deze bijgestelde visie is de eerste stap in dit proces.

Vanaf nu kunt u via de website klassieken.nu tot 10 januari 2019 reageren op de visie van het VCN-volgteam. 

Het VCN-volgteam is erg benieuwd naar uw mening!