Lesmateriaal daidalosaward

Om de uitwisseling van lesmateriaal te stimuleren is de VCN in 2017 de Daidalosaward gestart. De eerste winnaar is Maartje Heinrich met materiaal over het Satyricon van Petronius.

Leerlingboekje

Docentenhandleiding