Commissies

Onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur zijn er binnen de vereniging diverse permanente en tijdelijke secties en commissies werkzaam. Deze functioneren als adviserende en uitvoerende organen voor een bepaald domein.

Op dit moment zijn de volgende commissies actief:

Vaksecties GTC (Griekse Taal en Cultuur) en LTC (Latijnse Taal en Cultuur)

De vaksecties adviseren jaarlijks het CvTE/Cito over de examenauteurs en examenpensa. Tevens organiseren zij de jaarlijkse examenbesprekingen in het land en leveren zij het VCN correctie-advies. Mede op basis hiervan maken de secties een evaluatie van het Centraal Examen, dat dient als input bij het jaarlijks VCN-CvTE/Cito-overleg. De secties houden zich voorts bezig met het ontwikkelen van lesmateriaal. Dit materiaal wordt op deze website gepubliceerd. Tot slot geven de secties gevraagd en ongevraagd advies op alle terreinen van het vak GLTC en beoordelen zij leermiddelen.

Leden van de Vaksectie LTC:

 • Joan Admiraal
 • Merlette van Gelder (voorzitter)
 • Martin Ruf
 • Petra Wildeboer

contactadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Leden van de Vaksectie GTC

 • Piet van Arendonk
 • Gert-Jan van Dijk
 • Antoinette van Duijn
 • Alphons Heck
 • Jos van Leuven
 • Hellen Pijls-Bosman
 • Désiré de Rooij
 • Hans Verheij
 • Jeroen Vis (voorzitter, namens VCN-bestuur)

contactadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Commissie Voorlichting & Promotie (CV&P)

De Commissie V&P houdt de website van de VCN up-to-date, beheert de folders over de vakken Grieks en Latijn die in het voortgezet onderwijs worden aangeboden, en houdt zich bezig met de promotie van de vereniging in de breedste zin des woords.

 • Jacco Calis
 • Jeroen Vis

contactadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Platform VO/WO (Voortgezet Onderwijs & Wetenschappelijk Onderwijs)

In het Platform VO/WO hebben universitaire medewerkers, vakdidactici en docenten uit het voortgezet onderwijs zitting. In dit samenwerkingsverband wordt overleg gevoerd over (na)scholing voor en de werkgelegenheid van docenten, over didactiek en de positie van de klassieken in Nederland. Het Platform VO/WO is verantwoordelijk voor het inhoudelijk gedeelte van de jaarlijkse NaZomerConferentie van de VCN, het geeft advies over de inhoudelijke invulling van de VCN Jaarconferentie en over het nascholingstraject Scholae.

 • Suzanne Adema
 • Gerard Boter
 • Petra Buffing
 • Albert-Kees Geljon
 • Stefan Landman
 • Lydia de Leeuw van Wenen
 • Floris Overduin
 • Kokkie van Oeveren
 • Christoph Pieper
 • Remco Regtuit
 • Teun Tieleman (voorzitter)
 • Paul Visser

contactadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.