Nieuws

De Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) organiseert in samenwerking met Labrys Reizen in oktober 2019 opnieuw een intensieve nascholingscursus voor docenten. De cursus bestaat uit een studiedag aan de UvA te Amsterdam en een zevendaagse studiereis naar West-Turkije. De inhoudelijke leiding van de studiedag en de reis is in handen van dr. Gert Jan van Wijngaarden (mediterrane archeologie) en drs. Christine de Haan-Oudshoorn (klassieke taal- en letterkunde).
Het thema van de cursus ‘Ionië en de grenzen van Griekenland’ sluit aan bij het eindexamen Grieks van 2020 (filosofie) en in ruimere zin bij de lessen klassieke talen, (kunst)geschiedenis en filosofie in het VWO. Centraal in de cursus staat wat centra en periferieën zijn in de Griekse wereld. Ionië speelt al vroeg een belangrijke rol in de Griekse cultuur. Echter, het gebied was lange tijd onder Perzische en Romeinse heerschappij. Momenteel ligt het grotendeels zelfs buiten Griekenland. Op het programma staan plaatsen die belangrijk waren in de Ionische bloeiperiode van de 8e en 7e eeuw v. Chr., zoals Milete, Samos en Smyrna. Veel van deze plaatsen hebben ook spectaculaire overblijfselen uit latere perioden. De reis biedt ook een uitgelezen mogelijkheid om de verschillen in omgang met archeologie tussen Griekenland en Turkije te bespreken. Voor deelname aan deze cursus ontvangt je een certificaat van de UvA van 80 uren.
Uitgebreide informatie over studiedag, reis, programma, kosten en inschrijving vind je op de site en in de folder.

Extra materiaal van de VCN Nazomerconferentie wordt gepubliceerd op de website van het tijdschrift Lampas

 

De Stichting Philologisch Studiefonds verstrekt ieder jaar een beurs aan enkele pas afgestudeerden (MA, Research MA) of pas gepromoveerden (PhD), om een studiereis of langdurig verblijf (tot maximaal een half jaar) mogelijk te maken in landen van het antieke beschavingsgebied rond de Middellandse Zee. De studiebeurs is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die klassieke talen hebben gestudeerd. Ook archeologen, oudheidkundigen en oudhistorici komen echter in aanmerking. Het strekt tot aanbeveling wanneer het te financieren verblijf samenhangt met de voorbereiding van een proefschrift. Kandidaten dienen in hun aanvraag aannemelijk te maken dat de reis direct of indirect waardevol is voor hun (promotie)onderzoek.

Subsidies van het Philologisch Studiefonds worden van oudsher primair toegekend aan mensen die een rondreis langs drie of meer plaatsen willen maken. Een onderzoeksverblijf aan een instituut (bijvoorbeeld in Rome, Athene of Istanbul) kan ook voor een subsidie in aanmerking komen. Congresreizen worden niet gesubsidieerd. De stipendiaten verplichten zich de secretaris op de hoogte te houden van het verloop van hun studiereis en na thuiskomst een beredeneerd, goed leesbaar verslag van hun reis- en studie-ervaringen in te leveren. Kandidaten die in aanmerking wensen te komen moeten uiterlijk vrijdag 1 februari 2019 een gedetailleerd studie- en reisplan indienen; onderdelen daarvan zijn in elk geval een kort CV, een beschrijving van de reis, en een begroting waarin alle kosten en eventuele andere subsidies worden vermeld.

Aanvragen kunnen uitsluitend per email (met attachment) worden ingediend bij Casper de Jonge (secretaris): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Tijdens het Lampas-lustrum op 29 september j.l. heeft onze Tresoar-collega Hans Laagland Lampas-online gelanceerd: tot en met jaargang 2014 zijn alle oudere Lampas-nummers gedigitaliseerd en kunnen ze op de website van Tresoar  via www.lampasonline.nl worden geraadpleegd en gedownload. Ieder jaar komt er een jaargang bij.

Mede namens Tresoar nodigt de redactie van Lampas u van harte uit om (weer) te bladeren in de oudere jaargangen, die vele waardevolle artikelen bevatten. 

Naar aanleiding van het advies van het platform onderwijs 2032 o.l.v. Paul Schnabel heeft de VCN heeft i.s.m. het  VO-WO-overleg en het meesterschapsteam een schriftelijke reactie ingestuurd. Hierin wordt de waardevolle rol van de klassieken bij de ontwikkeling en vorming van het kritisch-analytisch denkvermogen, creativiteit en burgerschap -nationaal en internationaal- van de leerlingen van nu onderstreept. De volledige tekst is hier te lezen.

De rapportage van de enquête van de Belangengroep Gymnasiale Vorming is gepubiceerd. Deze enquête vormt een nulmeting met betrekking tot diverse onderwerpen die in de Gouden Standaard benoemd worden. De vragenlijst is afgenomen onder rectoren en docenten van scholengemeenschapppen met een gymnasiale afdeling. De rapportage is achter deze link te vinden.

De deelnemers aan de NaZomerConferentie krijgen een exemplaar van European Symbols.

Tijdens de Euroclassica conferentie in Malta eind augustus 2015 werd de bundel 'European Symbols' (ed. Peter Glatz & Andreas Thiel) gepresenteerd. De ondertitel van dit boek luidt: a schoolbook for European Students. Aan dit prachtige full colour boek hebben classici uit bijna ieder Europees land een bijdrage geleverd. Ieder hoofdstuk is gewijd aan een land en bevat een voor leerlingen geannoteerde, korte Latijnse tekst die betrekking heeft op de cultuur van dat land. De tekst is vergezeld van achtergrond, commentaar en vragen. Een erg leuk boek om de leerling die wat meer aankan, uit te laten werken. Op de website van Euroclassica leest u meer over de bestelwijze van het boek. Hier staat ook een verwijzing naar de docentenhandleiding.

 

De data en locaties voor de examenbesprekingen 2019 zijn definitief. Latijn is op 24 mei (CE 21 mei) en Grieks op 13 mei (CE 9 mei). Net als vorig jaar zijn de locaties in Zwolle, Amsterdam, Rotterdam en 's-Hertogenbosch. De besprekingen beginnen om 14.00 en zijn rond 17.00 afgelopen. Een dag na de bespreking wordt het correctieadvies van de VCN opgesteld en rondgestuurd. We hopen dit jaar op een grote deelname om zodoende ons advies zo compleet mogelijk te formuleren.

Locaties: 

Celeanum, Westerlaan 40, Zwolle
Marnix Gymnasium, Essenburgsingel 58, Rotterdam
Stedelijk Gymnasium, Mercatorplein 2, ’s-Hertogenbosch
St. Ignatiusgymnasium, Jan van Eijckstraat 47, Amsterdam

Opmerking: Tijdens de besprekingen zijn natuurlijk meer punten ingebracht dan in het advies verwerkt zijn. De VCN acht het niet noodzakelijk om zeer specifieke opmerkingen of opmerkingen waar duidelijk consensus over was op te nemen in het correctieadvies.

Correctieadvies Latijn

Correctieadvies Grieks