Studiereis Ionië en de grenzen van Griekenland

De Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) organiseert in samenwerking met Labrys Reizen in oktober 2019 opnieuw een intensieve nascholingscursus voor docenten. De cursus bestaat uit een studiedag aan de UvA te Amsterdam en een zevendaagse studiereis naar West-Turkije. De inhoudelijke leiding van de studiedag en de reis is in handen van dr. Gert Jan van Wijngaarden (mediterrane archeologie) en drs. Christine de Haan-Oudshoorn (klassieke taal- en letterkunde).
Het thema van de cursus ‘Ionië en de grenzen van Griekenland’ sluit aan bij het eindexamen Grieks van 2020 (filosofie) en in ruimere zin bij de lessen klassieke talen, (kunst)geschiedenis en filosofie in het VWO. Centraal in de cursus staat wat centra en periferieën zijn in de Griekse wereld. Ionië speelt al vroeg een belangrijke rol in de Griekse cultuur. Echter, het gebied was lange tijd onder Perzische en Romeinse heerschappij. Momenteel ligt het grotendeels zelfs buiten Griekenland. Op het programma staan plaatsen die belangrijk waren in de Ionische bloeiperiode van de 8e en 7e eeuw v. Chr., zoals Milete, Samos en Smyrna. Veel van deze plaatsen hebben ook spectaculaire overblijfselen uit latere perioden. De reis biedt ook een uitgelezen mogelijkheid om de verschillen in omgang met archeologie tussen Griekenland en Turkije te bespreken. Voor deelname aan deze cursus ontvangt je een certificaat van de UvA van 80 uren.
Uitgebreide informatie over studiedag, reis, programma, kosten en inschrijving vind je op de site en in de folder.